اولياي محترم  لطفا به منظور نمايش و عملكرد بهتر سايت از مرورگرهاي به روز شده

Chrome يا Mozilla يا +Internet Explorer 10 استفاده نماييد

                             

    

 

قابل توجه اولياي گرامي:

ساعت حضور و پاسخگويي مدير اجرايي سرويس دانش آموزان مجتمع آموزشي علم و زندگي:

                  صبح ها: 8:30-7

              ظهرها: 14:30-12:45

مدير اجرايي سرويس مجتمع: جناب آقاي سيد جلال خداپرستي

       شماره تماس:  09173106937