اولياي محترم  لطفا به منظور نمايش و عملكرد بهتر سايت از مرورگرهاي به روز شده

Chrome يا Mozilla يا +Internet Explorer 10 استفاده نماييد 

  

  

     

اولياي محترم

جهت هماهنگي با امور سرويس با شماره تلفن ذيل تماس حاصل نماييد.

مدير اجرايي سرويس مجتمع: جناب آقاي خداپرست

       شماره تماس:  09173106937

  

  

 

آدرس : شیراز- بلوار شهید رجایی(فرهنگ شهر)- انتهای کوچه 39- مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه علم و زندگی
تلفن : 36316690
آدرس رايانامه : school elmozendegi ir